Sut i gyrraedd Llanbedr /How to get to Llanbedr

You will find us in the heart of Llanbedr, Tŷ Mawr Hotel is just off the Main A496.

Trenau /Trains

Llanbedr train station is on the Cambrian Coast line which runs from Machynlleth to Pwllheli. The station is a pleasant 15 minute walk from the beer festival site and will be well signposted.

Mae gorsaf drenau Llanbedr ar lein Arfordir y Cambrian sy’n rhedeg o Fachynlleth i Bwllheli. Mae’r orsaf 15 munud dymunol ar droed o safle’r ŵyl gwrw a bydd digon o arwyddion arni.

Bysus / Buses
Dyma linc at yr amserlen i'r gwasanaeth bws lleol (Lloyds G23) Dolgellau i Borthmadog (trwy'r Bermo a Harlech). Er eich hwylustod mae linc at dudalen amserlenni bysus Gwynedd wedi cynnwys, yn ogystal â linc at fap

The local bus stop is about a 2 minute walk for Lloyds Coaches service numbers G23 (Dolgellau-Barmouth-Harlech-Porthmadog). Click on the link to see the bus timetable
Ffordd / By road

Turn right at the Victoria Inn if travelling north (or left if travelling south). Tŷ Mawr is about 100m on the left.

There is no parking at Tŷ Mawr and limited street parking in Llanbedr. There is a free car park between the village and the railway station. There are plenty of signposts to direct you in the village.

A number of taxi firms are available in the area.

Trowch i'r dde wrth y Victoria Inn os yn teithio i'r gogledd (neu i'r chwith os yn teithio tua'r de). Mae Tŷ Mawr tua 100m ar y chwith.

Nid oes lleoedd parcio yn Nhŷ Mawr ac ychydig o leoedd parcio ar y stryd yn Llanbedr. Mae maes parcio rhwng y pentref a'r orsaf reilffordd. Mae digon o arwyddion i'ch cyfeirio yn y pentref.

Mae nifer o gwmnïau tacsis ar gael yn yr ardal.

We hope that you will be tempted to visit, enjoy our hospitality and support local good causes.

If you have a question or would like more information or wish to volunteer to help, please email us at

llanbedrbeerfestival@gmail.com

Gobeithiwn y cewch eich temtio i ymweld, mwynhau ein lletygarwch a chefnogi achosion da lleol.

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech wirfoddoli i helpu, anfonwch e-bost.