Sut i gyrraedd Llanbedr /How to get to Llanbedr

You will find us in the heart of Llanbedr, Tŷ Mawr Hotel is just off the Main A496.

Trenau /Trains

Yn 2023 oherwydd gwaith peirianyddol helaeth ar draphont Abermaw mae'r rheilffordd ar gau. Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg gwasanaeth bws yn lle’r rheilffordd. Sylwch fod hwn yn gweithredu o ganol pentref Llanbedr ac NID o'r orsaf drenau.

In 2023 due to extensive engineering works on Barmouth viaduct the train line is closed. Transport for Wales are running a rail replacement bus service. Note that this operates from the centre of Llanbedr village and NOT from the train station.

Bysus / Buses
Dyma linc at yr amserlen i'r gwasanaeth bws lleol (Lloyds 38/39 ) Dolgellau i Faentwrog/Borthmadog (trwy'r Bermo a Harlech). Er eich hwylustod mae linc at dudalen amserlenni bysus Gwynedd wedi cynnwys, yn ogystal â linc at fap

The local bus stop is about a 2 minute walk for Lloyds Coaches service numbers 38/39 (Dolgellau-Barmouth-Harlech-Maentwrog/Porthmadog). Click on the link to see the bus timetable
Ffordd / By road

Turn right at the Victoria Inn if travelling north (or left if travelling south). Tŷ Mawr is about 100m on the left.

There is no parking at Tŷ Mawr and limited street parking in Llanbedr. There is a free car park between the village and the railway station. There are plenty of signposts to direct you in the village.

A number of taxi firms are available in the area.

Trowch i'r dde wrth y Victoria Inn os yn teithio i'r gogledd (neu i'r chwith os yn teithio tua'r de). Mae Tŷ Mawr tua 100m ar y chwith.

Nid oes lleoedd parcio yn Nhŷ Mawr ac ychydig o leoedd parcio ar y stryd yn Llanbedr. Mae maes parcio rhwng y pentref a'r orsaf reilffordd. Mae digon o arwyddion i'ch cyfeirio yn y pentref.

Mae nifer o gwmnïau tacsis ar gael yn yr ardal.

We hope that you will be tempted to visit, enjoy our hospitality and support local good causes.

If you have a question or would like more information or wish to volunteer to help, please email us at

llanbedrbeerfestival@gmail.com

Gobeithiwn y cewch eich temtio i ymweld, mwynhau ein lletygarwch a chefnogi achosion da lleol.

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech wirfoddoli i helpu, anfonwch e-bost.