Ein dewis o adloniant at godi’r hwyl Our line-up of great entertainment for the weekend

(please note that all timings are approximate)(Sylwch fod yr holl amseriadau yn rhai bras)

Dydd Gwener/Friday

1200-1800

Cyfnod tawel gyda rhywfaint o gerddoriaeth wedi'i recordio

A quiet period with some recorded music

1800-1945 Côr Meibion Ardudwy

TThe choir was formed in 1953. The members come from within a 10 mile radius of Harlech, an area where Welsh is still the language of the majority of the residents. They often hold local concerts and have raised thousands of pounds for good causes over the years.

Ffurfiwyd y côr yn 1953. Daw'r aelodau o fewn cylch o 10 milltir o Harlech, ardal lle mae'r Gymraeg yn parhau i fod yn iaith y mwyafrif o'r trigolion. Maent yn cynnal cyngherddau lleol yn aml ac maent wedi codi miloedd o bunnoedd at achosion da dros y blynyddoedd.

2030-2300 Ben Twthill a'r Band

(1) Ben Twthill | Facebook

Band newydd sbon o ardal Caernarfon. Geth yn canu a chwara guitar, Neil yn canu a chwara bass a Ger yn canu a chwara dryms. Cyn aelodau o Gwibdaith Hen Frân, Maffia mr Huws, Gogs a Heights wedi dod at ei gilydd i fwynhau creu cerddoriaeth unwaith eto.

A brand new band from the Caernarfon area. Geth sings and plays guitar, Neil sings and plays bass and Ger sings and plays drums. Former members of Gwibdaith Hen Frân, Maffia mr Huws, Gogs and Heights have come together to enjoy making music once again.

Dydd Sadwrn/Saturday

1200-1800

Cyfnod tawel gyda rhywfaint o gerddoriaeth wedi'i recordio

A quiet period with some recorded music

1800-2000 Dylan a Neil

Dylan a Neil | Facebook

Ers dros 25 mlynedd bellach mae Dylan wedi bod yn cyd-ganu gydai fab Neil ac meant yn ddeuawd adnabyddus drwy Gymru a thu hwnt. Ers 1994 mae’r ddeuawd wedi rhyddhau chwech cryno ddisc, ‘Heli’n Fy Nghwaed’, ‘Hen Wlad Llyn’, ‘Y Flwyddyn Dwy Fil’, ‘Y Byd Yn Ei Le’, ‘Cowbois Yn y P’nawn’ a ‘Y Gwynt a’r Glaw’. Ac mae 2023 yn argoeli i fod yn flwyddyn hynod o brysur i’r ddeuawd.

For over 25 years Dylan has been singing with his son Neil. Since 1994 they have released six CD’s and have become household names. They can be seen and heard regularly on TV and Radio. 2023 predicts to be yet another successful year for the duo.

2030-2300 Ratz Alley

Ratz Alley | Facebook

Ratz Alley are North Wales's longest established and best rock band. They have been belting out their no-nonsense brand of straight ahead rock and roll for more years than they care to remember, yet two of their present three-piece line-up are original band members. Theirs is not music to be sitting down to. A good time is guaranteed.

Ratz Alley yw band roc hiraf a gorau Gogledd Cymru. Maen nhw wedi bod yn rhoi’r gorau i’w brand di-lol o roc a rôl syth ymlaen ers mwy o flynyddoedd nag y maen nhw’n malio i’w gofio, ac eto mae dau o’u harlwy tri darn presennol yn aelodau band gwreiddiol. Nid cerddoriaeth i eistedd i lawr yw eu cerddoriaeth nhw. Mae amser da wedi'i warantu.

ENTERTAINMENT 2023 ADLONIANT

2024 DETAILS COMING SOON

2024 MANYLION I DOD YN FUAN