Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 17/18 September 2021 1200-2300
Home Page


Tŷ Mawr July 2020 – drinks now being served

 

Tŷ Mawr Gorffennaf 2020 - diodydd bellach yn cael eu gweini
Yn dilyn trafodaethau dwys ac oherwydd cyfyngiadau yn codi o CoronVirus, mae’r Pwyllgor wedi penderfynnu canslo’r Wyl Gwrw eleni. Hon oedd a 15ed blwyddyn hefyd.

Teimlwyd y byddai’n anhebyg bydd y Llywodraeth yn codi rheolau ynysu erbynb Mis Medi ac na fyddai’r Wyl; dan yr amgylchiadau’n able I fodoli. Petai’r cyfyngiadau yn cael eu codi, byddai’n rhy hwyr I allu trefnu’n iawn ac efallai byddai llai on o ymwelwyr yn ogystal a llai o arian I wario. Byddai rhai o drigolion lleol yn gyndyn I gymdeithasu gyda ymwelwyr hefyd.

Penderfynwyd ar hyn yn awr er tecwch I’n cyflenwyr.

Cynhelir Gwyl Gwrw Llanbedr y flwyddyn nesaf ar 17/18 Medi.

Byddwn yn gwneud penderfyniad ar y seremoni Goleuadau Nadolig yn yr Hydref.

 

After extensive debate and in view of the current CoronaVirus situation, the Committee has decided it has to cancel this year’s Llanbedr Beer Festival which was planned for 18/19 September. This would have been the annual festival’s 15th year.

The Committee felt it unlikely that social distancing restrictions will be lifted in Wales by September and that the festival would not therefore be financially viable. If restrictions are lifted it would come too late to organise a proper event, there would likely be fewer visitors around with less money to spend and local supporters may be less inclined to freely mix with visitors.

In the interests of all our suppliers it was considered fairer to cancel now.

Next year’s Llanbedr Beer Festival is scheduled for 17/18 September 2021.

A decision on the 2020 Llanbedr Christmas lights switching on ceremony will be taken in the Autumn.

 

Please note that photographs may be taken at the festival and may be used for publicity purposes.

Nodwch y gellir cymryd ffotograffau yn yr ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. 


A Selection of Pictures from our Annual Beer Festival

Lluniau o'r ŵyl gwrw flynyddol

 

   
     

Mynediad 2019:


18oed +                      Cyn 1800                               £3*
18oed+                        Ar 
ôl  1800                            £5*
14-17 oed                                                                 £2
Pris pob cwrw a seidr £1.70 tocyn hanner peint

£5 am 3 tocyn

* tocyn yn cynnwys gwydr swfenir a nodiadau blasu
os gwelwch yn dda nodwch ein bod dim ond yn derbyn arian parod

Admission 2019: 

 
       18 years and over              Before 1800  £3 *      
        18 years and over               After 1800   £5 *      
14-17 years old                                         £2
All beers and ciders £1.70 per half pint token.

£5 for 3 tokens
 
*Price includes souvenir glass and tasting notes.  
please note that we only accept cash       


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com

Follow us:       Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 

Our data policy:
If you contact us we will hold your contact details and details of any grant application.
These data will not be shared with any third party but may be used for our publicity purposes. 
 


Home Page