Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 9/10 September 2022 1200-2300
Home Page


                

The Committee has decided with great sadness that due to ongoing uncertainty surrounding Covid restrictions, it has to cancel this year’s Beer Festival.

We hope to see everyone on 9th and 10th September 2022.

 

Gyda thristwch mawr mae'r Pwyllgor wedi penderfynu fod yn rhaid iddo ganslo Gŵyl Gwrw Llanbedr eleni oherwydd ansicrwydd parhaus ynghylch cyfyngiadau Covid.

Gobeithiwn weld pawb ar 9fed a 10fed Medi 2022.

Please note that photographs may be taken at the festival and may be used for publicity purposes.

Nodwch y gellir cymryd ffotograffau yn yr ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. 


A Selection of Pictures from our Annual Beer Festival

Lluniau o'r ŵyl gwrw flynyddol

 

   
     

Mynediad :


18oed +                      Cyn 1800                              TBC
18oed+                        Ar 
ôl  1800                            TBC
14-17 oed                                                                TBC
Pris pob cwrw a seidr £1.70 tocyn hanner peint (TBC)* tocyn yn cynnwys gwydr swfenir a nodiadau blasu
os gwelwch yn dda nodwch ein bod dim ond yn derbyn arian parod

Admission : 

 
       18 years and over              Before 1800  TBC      
        18 years and over               After 1800   TBC      
14-17 years old                                         TBC
All beers and ciders £1.70 per half pint token (TBC) 

 
 
*Price includes souvenir glass and tasting notes.  
please note that we only accept cash       


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com

Follow us:       Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 

Our data policy:
If you contact us we will hold your contact details and details of any grant application.
These data will not be shared with any third party but may be used for our publicity purposes. 
 


Home Page