Llanbedr Beer Festival 2016
Home Page

GOLEUADAU NADOLIG LLANBEDR 
2016

LLANBEDR CHRISTMAS LIGHTS


NAWR YMLAEN/NOW ON*********************************************************************************************************************************************************************************************


Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival
Medi 15/16 September 2017

 

Mwy o fanylion i ddilyn 
Details to follow

Pictures from the 2016 beer festival
Lluniau o'r ŵyl gwrw 2016

 

   
     


Mynediad 2017:

Tocyn yn cynnwys gwydr swfenîr a nodiadau blasu.


  Cyn 1800                                                                £
  Ar 
ôl  1800                                                              £
Pris pob cwrw a seidr £ y peint

 ****NEWYDD****

 Tocyn 2-ddydd ar gael tan 1800 Dydd Gwener  £

 
 

Admission 2017: 

 Price includes souvenir glass and tasting notes. 

  Before 1800                                                      £
  After 1800                                                         £
All beers and ciders priced at £ per pint.
 

****NEW****
 
  2-day pass available up to 1800 Friday         £


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com


Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 
 


Home Page