Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 18/19 September 2020 1200-2300
Home Page

*********************************************************************************************************************************************************************************************
****MEDI 18/19 SEPTEMBER 2020****
*********************************************************************************************************************************************************************************************
COVID-19
Please note that we are still hopeful of running this year's Llanbedr Beer Festival but this may change dependent on Government advice.
Please watch this space for updates.


Sylwch ein bod yn dal yn obeithiol o redeg Gŵyl Gwrw Llanbedr eleni ond gall hyn newid mae yn dibynnu ar gyngor y Llywodraeth.
Gwyliwch y gofod hwn am ddiweddariadau.

 

Please note that photographs may be taken at the festival and may be used for publicity purposes.

Nodwch y gellir cymryd ffotograffau yn yr ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. 


A Selection of Pictures from our Annual Beer Festival

Lluniau o'r ŵyl gwrw flynyddol

 

   
     

Mynediad 2019:


18oed +                      Cyn 1800                               £3*
18oed+                        Ar 
ôl  1800                            £5*
14-17 oed                                                                 £2
Pris pob cwrw a seidr £1.70 tocyn hanner peint

£5 am 3 tocyn

* tocyn yn cynnwys gwydr swfenir a nodiadau blasu
os gwelwch yn dda nodwch ein bod dim ond yn derbyn arian parod

Admission 2019: 

 
       18 years and over              Before 1800  £3 *      
        18 years and over               After 1800   £5 *      
14-17 years old                                         £2
All beers and ciders £1.70 per half pint token.

£5 for 3 tokens
 
*Price includes souvenir glass and tasting notes.  
please note that we only accept cash       


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com

Follow us:       Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 

Our data policy:
If you contact us we will hold your contact details and details of any grant application.
These data will not be shared with any third party but may be used for our publicity purposes. 
 


Home Page