Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 20/21 September 2019
Grant Application Forms/Feedback
Feedback form
First name  *
Last name  *
E-mail  *
Location
Food comments
Entertainment comments
Beer/cider comments
Other comments
* Required fields

2019 Grant Applications/ Cais am Gymorth Ariannol 2019

APPLICATION FOR FINANCIAL SUPPORT 2018

Applications are now being accepted from local organisations along the Ardudwy coast who wish to be considered for financial support from the Llanbedr Beer Festival.

Applications shall be submitted on the approved form, in English or Welsh. Forms are available on our website at www.llanbedrbeerfestival.co.uk  or on request to llanbedrbeerfestival@gmail.com .

Consideration for the award of grants shall only be given to projects that benefit the community and evidence of expenditure shall be required.

Closing date for applications is 31st January 2019.

All applicants will be notified of the Committee’s decision soon afterwards.

 

 

CEISIADAU AM GYMORTH ARIANNOL 2018

Gwahoddir ceisiadau oddiwrth fudiadau lleol ar hyd arfordir Ardudwy i’w ystyried ar gyfer cymorth ariannol gan Gwyl Gwrw Llanbedr.

Bydd rhaid cyflwyno ceisiadau ar y ffurflen safonol  yn y Gymraeg neu’r  Saesneg.  Gellir lawrlwytho’r ffurlfenni o’n safle we www.llanbedrbeerfestival.co.uk neu trwy e-bost at llanbedrbeerfestival@gmail.com.

Dim ond i brosiectau sydd o fudd i'r gymuned y rhoddir ystyriaeth i ddyfarnu grantiau. Bydd angen tystiolaeth o wariant.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Ionawr 31ain 2018.

Hysbysir yr ymgeiswyr o benderfyniad y Pwyllgor yn fuan wedyn.application forms for printing only
 
 

 


2018 Visitor Feedback


Attendance up on 2017. Beer/cider sales about the same as last year.
Choice of beers good - best score was Ysgawen from Purple Moose.
Best brewery score was Monty's.
Food good
Entertainment good but a bit loud at times.

Thanks to all who responded - it helps us improve our event each year.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Home Page