Llanbedr Beer Festival 2017
Home Page

*********************************************************************************************************************************************************************************************


Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival
Medi 15/16 September 2017

 PLEASE ACCEPT OUR SINCERE APOLOGIES FOR THE ERRORS IN OUR 2017 FLYER 
SEE THE ENTERTAINMENTS PAGE FOR CORRECT DETAILS


Pictures from the 2016 beer festival
Lluniau o'r ŵyl gwrw 2016

 

   
     


Mynediad 2017:

Tocyn yn cynnwys gwydr swfenîr a nodiadau blasu.


  Cyn 1800                                                                £3
  Ar 
ôl  1800                                                              £5
Pris pob cwrw a seidr £3 y peint

os gwelwch yn dda nodwch ein bod dim ond yn derbyn arian parod

 

Admission 2017: 

 Price includes souvenir glass and tasting notes. 


  Before 1800                                                      £3
  After 1800                                                         £5
All beers and ciders priced at £3 per pint.
 
please note that we only accept cash         


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com


Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 
 


Home Page