Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 20/21 September 2019
Entertainment 2018

*******************
2018 ENTERTAINMENT  

 ADLONIANT 2018  
*********

Ein dewis o adloniant at godi’r hwyl

Our line-up of great entertainment for the weekend


Dydd Gwener/Friday 

1200-1900
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio ac yn fyw
yn cynnwys
Cerddoriaeth Delyn Cymraeg Traddodiadol
a
Côr Meibion Ardudwy

A period of quiet background music with 
recorded music and live entertainment
including
Traditional Welsh Harp Music
and
C
ôr Meibion Ardudwy
1900-2030
Liam & Friends
We play a wide range of material from the 60's all the way to the present, with our goal being for everyone to have a good time. We cover artists such as Queen, Bobby Darin, Stereophonics, Ed Sheeran, Elvis Presley and much, much more...

Yr ydym yn chwarae deunydd eang o'r 60au i'r presennol, i bawb cael amser da. Rydym yn cynnwys artistiaid megis Queen, Bobby Darin, Stereophonics, Ed Sheeran, Elvis Presley a llawer, llawer mwy.


2100-2300
Gwibdaith Hen FrânDyma nhw’n ôl eto!  
Mae’r band hwn o Wynedd wedi  perfformio dros Gymru gyfan 
ac ymddangos ar deledu a radio yn aml. Mae ganddynt gymysg o gerddoriaeth gwerin, canu gwlad,  a thelyneg ddigrif am gymeriadau lleol.

 

Back by popular demand! 
This Gwynedd band have played live gigs all over Wales 
and appeared on radio and television many times.  Their music is a blend of folk, country and lyrics telling humorous stories of local characters

 Dydd Sadwrn/Saturday 

1200-1800
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio ac yn fyw.
yn cynnwys
Brett Redmayne-Titley

Gitarydd, Ysgrifennwr Cân, Newyddiadurwr Rhyngwladol, Gweithredydd a “Master Brewer“ am ugain mlynedd, mae Brett wedi symud o Canada i dref fach Gymreig Senghenydd.Mae ei ganeuon yn gymysgedd o rhai gwreiddiol, hen amser, ac acwstig Americanaidd. Mae yn  hoffi  eistedd y tu allan i tafarndai gwledig, gitâr yn ei law a cwrw go iawn o fewn cyrraedd. Iechyd da!

A period of quiet background music with recorded music and live entertainment
including
Brett Redmayne-Titley

Guitarist, Songwriter,  International Journalist,  Activist and twenty year Master Brewer, Brett is a Canadian transplant to the tiny infamous Welsh mining town of Senghenydd. His songs are a mix of originals, old time standards, and recent underground acoustic Americana. His favourite pastime is sitting in out of the way country pubs, guitar in hand and a tall, freshly pulled cask ale easily within reach. Cheers!!1800-2000

Catrin O'Neill & Chris Knowles

  

An established solo Celtic harpist and multi-instrumentalist with 22 albums to his name, Chris has worked as a freelance musician for more than 30 years with Celtic harp as his main instrument, specialising particularly in traditional Celtic folk music including much Irish, Welsh, and Scottish material and also some Breton , Manx and Cornish tunes too.

Chris has performed in widely varied venues, on numerous TV and radio programmes, at open air concerts including at 2 Glastonbury festivals, has headlined at several folk festivals and was also CADW's official harpist playing at Caernarfon Castle for 9 years

 Catrin grew up by the sea in Southern Snowdonia. Travelling with her guitar for five years she produced children's cabaret shows in China and was a chorus line dancer in the Bollywood film industry in India. Now settled back in Wales, she is fast becoming a rising star of the Welsh folk scene, with her first album 'Nain's Kitchen/Cegin Nain' being released in spring 2010.

It is her humour and ability to tell a story, transporting the audience to places past and present, that really set her aside from other folk singers. She often plays solo, playing guitar & also bodhran, but also in a duo or as part of a four piece incorporating harp, fiddles, bouzouki, pipes and whistle.

 Catrin & Chris will be playing a set of Welsh & Irish folk music, a mixture of songs and lively jigs & reels. Catrin- vocals, guitar, bodhran.     Chris- Celtic harp, bouzouki & whistle

www.chrisknowles.org              www.catrinoneill.com

Yn unawdydd y delyn Geltaidd ac wedi hen ennill ei blwyf wrth ganu nifer o offerynnau a chyda 22 recordiad i’w enw, mae Chris wedi gweithio fel cerddor am 30 mlynedd a mwy yn bennaf efo’r delyn Geltaidd, gan arbenigo mewn cerddoriaeth draddodiadol Geltaidd yn cynnwys casgliad Gwyddeleg, Cymreig ac Albanaidd ynghyd â pheth alawon Llydewig, Manawaidd a Chernywaidd.

Mae Chris wedi perfformio ar hyd a lled y wlad, mewn nifer o raglenni teledu a radio, mewn cyngherddau awyr agored yn cynnwys Gŵyl Glastonbury ddwywaith, serennu mewn nifer o wyliau gwerin a hefyd wedi perfformio yng nghastell Caernarfon am 9 mlynedd fel telynor swyddogol CADW.

 Daeth Catrin i oed wrth y môr yn ne Eryri. Wrth deithio â’i gitâr am bum mlynedd cynhyrchodd sioeau i blant yn Tsieina a bu’n dawnsio corws mewn ffilmiau Bollywood yn India.  Yn ôl yng Nghymru rŵan, mae hi’n prysur ddod i’r brig fel seren llwyfannau gwerin Gymreig, gyda’i albwm cyntaf Cegin Nain ar y farchnad yn 2010.

Ei synnwyr digrifwch a’r gallu i ddweud stori, wrth arwain ei chynulleidfa i amseroedd y gorffennol a phresennol, sy’n ei gwahaniaethu o’r canwyr gwerin eraill. Mae hi’n unawdydd yn aml, yn canu’r gitâr a’r bodhran a hefyd mewn deuawd neu bedwarawd gydag offerynnau fel telyn, ffidil, bouzouki, pibau a chwiban.

 Bydd Catrin a Chris yn canu detholiad o gerddoriaeth Gymreig a Gwyddelig, cymysgedd o ganeuon a dawnsiau jig a rîl bywiog.

Catrin - llais, gitâr, bodhran.      Chris - telyn Geltaidd, bouzouki a chwiban.


2030-2300

 Ratz Alley

Ratz Alley are a three-piece rock'n'roll band based in Harlech. Their line up is Gary Brown (bass and lead vocals), Aled Roberts (guitar) and Dave Wiltshire (drums). They play straight rock, country rock, blues and soul, but the bottom line is giving people a good time. They've been round the block a few times and they can play. Most of all they like an audience up on its feet and dancing. Enjoy!

Mae Ratz Alley yn fand ‘rock'n'roll dri darn o Harlech.  Gary Brown (gitar bas a prif ran leisiol), Aled Roberts (gitâr) a Dave Wiltshire (drymiau). Maent yn chwarae roc, roc gwleidiol, ‘blues’ a ’soul’, ond yr amcan yw i roi amser da i bawb.  Maent wedi bod o gwmpas am dipyn, ac yn gallu chwarae. Yn bennaf, maent yn hoffi’r gynulleidfa i fyny ar eu traed a dawnsio. Mwynhewch!

 

 


Home Page