Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 9/10 September 2022 1200-2300
Entertainment

2019 ENTERTAINMENT  

 ADLONIANT 2019  
*********

Ein dewis o adloniant at godi’r hwyl

Our line-up of great entertainment for the weekend


Dydd Gwener/Friday 

1200-1800
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio ac yn fyw
yn cynnwys
Cerddoriaeth Delyn Cymraeg Traddodiadol


A period of quiet background music with 
recorded music and live entertainment
including
Traditional Welsh Harp Music

1800-1900

C
ôr Meibion Ardudwy

The choir was formed in 1953. Members are drawn from a radius of about ten miles from Harlech, an area where the Welsh language is still widely spoken by the majority. The choir often holds concerts in the locality and has raised many thousands of pounds for local charities during its long history.

 

Ffurfiwyd y côr yn 1953. Daw'r aelodau o fewn cylch o 10 milltir o Harlech, ardal lle mae'r Gymraeg yn parhau i fod yn iaith y mwyafrif o'r trigolion. Maent yn cynnal cyngherddau lleol yn aml ac maent wedi codi miloedd o bunnoedd at achosion da dros y blynyddoedd.1900-2030
Liam & Friends
We play a wide range of material from the 60's all the way to the present, with our goal being for everyone to have a good time. We cover artists such as Queen, Bobby Darin, Stereophonics, Ed Sheeran, Elvis Presley and much, much more...

Yr ydym yn chwarae deunydd eang o'r 60au i'r presennol, i bawb cael amser da. Rydym yn cynnwys artistiaid megis Queen, Bobby Darin, Stereophonics, Ed Sheeran, Elvis Presley a llawer, llawer mwy.


2100-2300
John ac Alun

John and Alun have been singing together since 1989, but it was after the release of their first album on the SAIN label in 1991 that they really began to make an impact on audiences throughout Wales. Both were brought up at Tudweiliog, in the beautiful Llyn Peninsula during the late 50’s, and went to Tudweiliog Primary School and Ysgol Botwnnog.Following the success of ‘John ac Alun’, most of their time goes on arranging gigs, and composing songs and material for their weekly slot on BBC Radio Cymru. The duo have twice been over to Amsterdam and performed in County Clare, Ireland.Having recorded their 4th S4C television series for Tonfedd, their Fan Club under the watchful eye of Ann Davies became one of the largest on the Welsh scene.They have a string of successful albums to their name, a song-book, as well as a biographical volume tracing their career as Wales’ leading country duo.


 

Bu John ac Alun yn canu gyda’i gilydd ers 1989, ac wedi rhyddhau eu halbwm cyntaf ar label SAIN yn 1991 maent yn canu'n rheolaidd i gynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru. Magwyd y ddau.Yn dilyn eu llwyddiant fel ‘John ac Alun’, roedd yn anodd cadw swyddi llawn amser, ac mae rhan helaeth o wythnos y ddau yn mynd i drefnu ‘gigs’, sgwennu stwff newydd i raglenni, ac yn arbennig ar gyfer eu rhaglen radio wythnosol ar Radio Cymru. Bu John ac Alun draw yn Amsterdam ddwy waith a wedi perfformio yn Swydd Clare, Iwerddon.Wedi recordio 4ydd cyfres deledu i S4C, tyfodd eu Clwb Dilynwyr dan ofal Ann Davies i fod yn un o'r mwyaf yn y byd canu Cymraeg.Yn ogystal a rhes o albyms llwyddiannus, mae John ac Alun wedi cyhoeddi llyfr o ganeuon a llyfr yn adrodd hanes eu taith fel deuawd canu gwlad mwyaf poblogaidd Cymru.


 Dydd Sadwrn/Saturday 

1200-1800
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio .

A period of quiet background music with recorded music 1800-2000

Ruby Blues Band
https://www.facebook.com/pg/RubyBluesBand


Mae Band Ruby Blues wedi mynychu gigs yng Ngogledd Cymru am dros bedair blynedd a rhyngddyn nhw mae ganddyn nhw nifer fawr o flynyddoedd o brofiad perfformio.Wedi ychwanegu aelod talentog newydd i’r band mae pedwar rŵan yn bump! Wrth berfformio ar draws gogledd orllewin Prydain, maen nhw’n cynnig cymysgedd gwreiddiol neu ddynwaredol o Roc a Blues i stompio’r traed: o Cream i Primal Scream, efo llawer o egni yn y canol.  

Drums: Durky Durks

Bass: Smithy

Lead Guitar: Phil W

Rhythym Guitar: Bradders

Vox: Ruby  

Ruby Blues Band have been on the North Wales circuit for over 4 years and between them have many, many years of performance experience. Having recently gained a new talented member of the band, what was once  4 is now 5! Performing at local venues and festivals across the NW of the UK, they give the audience a mix of foot stomping Rock and Blues, both originals and covers: from Cream to Primal Scream, with lots of energy in between. As one festival quoted  ‘This band will get your Rocks Off’

 

2030-2300

 Session
https://www.facebook.com/WeAreSession

Session are a covers band playing a collection of Guitar driven Rock and Blues, ranging from AC/DC to The Zutons and everything in between.

 

Band yw Sesiwn sy'n chwarae casgliad o Roc a Blues, yn amrywio o AC / DC i The Zutons a phopeth rhyngddynt.