Llanbedr Beer Festival 2018
Entertainment 2018

*******************
2018 ENTERTAINMENT  

 ADLONIANT 2018  
*********

Ein dewis o adloniant at godi’r hwyl

Our line-up of great entertainment for the weekend


Dydd Gwener/Friday 

1200-1800
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio ac yn fyw
yn cynnwys
Cerddoriaeth Delyn Cymraeg Traddodiadol
a
Côr Meibion Ardudwy

A period of quiet background music with 
recorded music and live entertainment
including
Traditional Welsh Harp Music
and
C
ôr Meibion Ardudwy
1800-2000
Liam & Friends
We play a wide range of material from the 60's all the way to the present, with our goal being for everyone to have a good time. We cover artists such as Queen, Bobby Darin, Stereophonics, Ed Sheeran, Elvis Presley and much, much more...

Yr ydym yn chwarae deunydd eang o'r 60au i'r presennol, i bawb cael amser da. Rydym yn cynnwys artistiaid megis Queen, Bobby Darin, Stereophonics, Ed Sheeran, Elvis Presley a llawer, llawer mwy.


2030-2300
Gwibdaith Hen FrânDyma nhw’n ôl eto!  
Mae’r band hwn o Wynedd wedi  perfformio dros Gymru gyfan 
ac ymddangos ar deledu a radio yn aml. Mae ganddynt gymysg o gerddoriaeth gwerin, canu gwlad,  a thelyneg ddigrif am gymeriadau lleol.

 

Back by popular demand! 
This Gwynedd band have played live gigs all over Wales 
and appeared on radio and television many times.  Their music is a blend of folk, country and lyrics telling humorous stories of local characters

 Dydd Sadwrn/Saturday 

1200-1800
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio ac yn fyw.
yn cynnwys
(i'w gyhoeddi)
A period of quiet background music with recorded music and live entertainment
including
(to be announced)


1800-2000

Catrin O'Neill & Chris Knowles

  


2030-2300

 Ratz Alley

Ratz Alley are a three-piece rock'n'roll band based in Harlech. Their line up is Gary Brown (bass and lead vocals), Aled Roberts (guitar) and Dave Wiltshire (drums). They play straight rock, country rock, blues and soul, but the bottom line is giving people a good time. They've been round the block a few times and they can play. Most of all they like an audience up on its feet and dancing. Enjoy!

Mae Ratz Alley yn fand ‘rock'n'roll dri darn o Harlech.  Gary Brown (gitar bas a prif ran leisiol), Aled Roberts (gitâr) a Dave Wiltshire (drymiau). Maent yn chwarae roc, roc gwleidiol, ‘blues’ a ’soul’, ond yr amcan yw i roi amser da i bawb.  Maent wedi bod o gwmpas am dipyn, ac yn gallu chwarae. Yn bennaf, maent yn hoffi’r gynulleidfa i fyny ar eu traed a dawnsio. Mwynhewch!

 

 


Home Page