Llanbedr Beer Festival 2018
About Us

Y Pwyllgor             The Committee

 

(2 members absent from photo/2 aelod yn absennol o'r llun)


GAIR GAN Y CADEIRYDD

Ein 12ed Wyl Gwrw - yn dal i gynyddu a gwella! Rydym yn ddiolchgar iawn i deulu Smith am gynnig lle inni yng ngardd Gwesty Ty Mawr a byddwn yn cynnig yr un gwasaneth  i’n cwsmeriaid eto eleni gyda bob mathau o gwrw a seidr o Ogledd a Chanolbarth Cymru. Y bwriad yw mynd ychydig yn bellach y tro hwn a dod a chwrw newydd diddorol o Sir Benfro ac Aberteifi hefyd. Rydym yn dal i ddatblygu syniadau i baru cwrw a bwyd yn enwedig caws a chig lleol.

Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r criw hynod weithgar sy’n llafurio yn y cefndir i ddod a Gwyl Gwrw Lanbedr i fodolaeth bob blwyddyn. Gwirfoddolwyr ydym i gyd ac mae elw’r Wyl yn cael ei ddosbarthu bob blwyddyn i achosion lleol.

 

A WORD FROM THE CHAIRMAN

Our 12th Beer Festival - still growing and improving!  We are thankful to the Smith Family for letting us use the garden at Ty Mawr Hotel and we will be offering our services again this year serving beers and ciders from North and Mid Wales. The intention this time is to go a little further afield and offer an interesting selection of beer from Pembroke and Cardiganshire as well. We are still developing ideas for pairing beer and food especially with local cheese and meat.

I would like to thank our small hard working crew who labour behind the scenes to bring the LLanbedr Beer Festival to fruition every year. We are all volunteers and the Festival proceeds are distributed yearly to local causes.

 
Llanbedr


Mae Gŵyl Gwrw Llanbedr yn denu pobl o bell ac agos i brofi dewis ardderchog o gwrw a seidr o fragdai yng ngogledd Cymru. Mae’r gwaith yn wirfoddol, a dosberthir yr elw ymysg achosion da’r gymuned. 


Llanbedr Beer Festival is a small, friendly event for lovers of locally brewed real ales and Welsh Cider.  Run and organised entirely by local volunteers, its sole purpose is to raise funds to help a range of local organisations and charities each year.

Llanbedr is located in the Snowdonia National Park on the banks of the River Artro between the Rhinog Mountains and the Coastline of Cardigan Bay. The area is known for its outstanding beauty, making it an ideal base for campers and walkers.

Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about LlanbedrAt the event we also have locally sourced food and entertainment.

The event is held in the grounds of Ty Mawr Hotel, a unique ambiance prevails over the entire weekend.

Mae bwyd lleol ar gael hefyd, yn ogystal ag adloniant byw gan gerddorion blaenllaw’r ardaloedd cyfagos.
Dewch i ymuno â’r hwyl yng Ngwesty Tŷ Mawr, a chyfarfod y bobl gyfeillgar sy’ tu ôl i’r fenter boblogaidd hon


Home Page