Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 18/19 September 2020 1200-2300
About Us

Y Pwyllgor             The Committee

 

(3 members absent from photo/3 aelod yn absennol o'r llun)


GAIR GAN Y CADEIRYDD

We are now looking forward to our 14th annual beer festival in our small village. Events like this help to bring the community together and the tireless work of the committee and other helpers in making all the arrangements and running the festival demonstrates the heart and soul of community spirit. We are all volunteers and do this for the community.

Of course the main aim is to ensure visitors to our festival have a good time whilst helping raise money for local good causes. We have donated over £35,000 to a wide variety of organisations along the Ardudwy coast. Our website contains details of these organisations and our new Facebook page gives some more detail of recent awards.

Our gratitude as ever goes to the Smith family at Tŷ Mawr for hosting us and to the numerous breweries, both local and further afield, who supply the wide choice of beers and ciders. We are also indebted to all the local companies who advertise with us or provide sponsorship.

 

So keep the dates free, come along to our pretty village and enjoy yourselves.

 

A WORD FROM THE CHAIRMAN

‘Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at ein 14eg gŵyl gwrw flynyddol yn ein pentref bach. Mae digwyddiadau fel hyn yn uno’n cymuned ac mae gwaith di-flino y pwyllgor a gwirfoddolwyr eraill sy’n ymwneud â’r holl drefniadau a cynnal yr ŵyl yn arddangos calon ac enaid ysbryd y gymuned. Gwirfoddolwyr ydyn ni i gyd ac yn gwneud hyn er mwyn y gymuned.

Yn naturiol ddigon y prif bwrpas yw sicrhau bod yr ymwelwyr â’r Ŵyl yn mwynhau ac ar yr un pryd yn codi arian i achosion teilwng lleol. ‘Rydyn ni wedi cyflwyno dros £35,000 i amrywiaeth eang o gymdeithasau ar hyd arfordir Ardudwy. Mae ein safle gwê yn cynnwys manylion y cymdeithasau ac mae’n tudalen Facebook newydd yn rhoi mwy o fanylion am roddion diweddar.

Fel arfer ‘rydym yn ddiolchgar i’r teulu Smith, Tŷ Mawr am ein croesawu a’r bragdai niferus, rhai lleol ac eraill o ymhellach i ffwrdd sy’n darparu’r dewis eang o gwrw a seidr. ‘Rydym hefyd yn ddyledus i’r holl gwmniau lleol sy’n hysbysebu gyda ni a darparu nawdd.

 

Felly cadwch y dyddiadau yn rhydd a dewch i’n pentref pert i fwynhau eich hunain.

 
Llanbedr


Mae Gŵyl Gwrw Llanbedr yn denu pobl o bell ac agos i brofi dewis ardderchog o gwrw a seidr o fragdai yng ngogledd Cymru. Mae’r gwaith yn wirfoddol, a dosberthir yr elw ymysg achosion da’r gymuned. 


Llanbedr Beer Festival is a small, friendly event for lovers of locally brewed real ales and Welsh Cider.  Run and organised entirely by local volunteers, its sole purpose is to raise funds to help a range of local organisations and charities each year.

Llanbedr is located in the Snowdonia National Park on the banks of the River Artro between the Rhinog Mountains and the Coastline of Cardigan Bay. The area is known for its outstanding beauty, making it an ideal base for campers and walkers.

Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr
www.llanbedr.com
For more information about LlanbedrAt the event we also have locally sourced food and entertainment.

The event is held in the grounds of Ty Mawr Hotel, a unique ambiance prevails over the entire weekend.

Mae bwyd lleol ar gael hefyd, yn ogystal ag adloniant byw gan gerddorion blaenllaw’r ardaloedd cyfagos.
Dewch i ymuno â’r hwyl yng Ngwesty Tŷ Mawr, a chyfarfod y bobl gyfeillgar sy’ tu ôl i’r fenter boblogaidd hon


Home Page